Máy đo điểm chớp cháy cốc kín Rapid Tester® RT-00001

0.00

  • Model: Rapid Tester RT-00001
  • Hãng: ERDCO – MỸ
  • máy đo điểm chớp cháy / khả năng bắt cháy của chất lỏng dễ cháy màn hình LCD