MÁY ĐẾM KHUẨN LẠC THỦ CÔNG SCAN 50 | INTERSCIENCE

Scan 50 là máy đếm khuẩn lạc thủ công phù hợp với tất cả các loại môi trường: đĩa Petri (từ Ø 55 đến 90 mm), PetrifilmTM, MC‑Media PadsTM, easyPlateTM, màng lọc…