Tủ vi khí hậu ICH110

0.00

Tủ vi khí hậu ICH110 thể tích 108 Lít với tính đồng nhất vô song của nhiệt độ và độ ẩm. Thử độ ổn định theo ICH – WHO – EMA – ASEAN – GMP – GLP – GCCP.