Tủ bảo quản mẫu chuyên dụng LCv 4010 LIEBHERR

  • Tổng thể tích: 361 l
  • Kích thước bên ngoài cao/rộng/sâu: 200,3 / 60,1 / 61,8 cm
  • Điện năng tiêu thụ trong 24h: 1.800 kWh/24h
  • Thang nhiệt độ có thể điều chỉnh +3 °C đến +16 °C
  • Năng lượng tiêu thụ mỗi năm 657 kWh/