Tủ an toàn sinh học cấp III

Liên hệ

Tủ an toàn sinh học cấp III được thiết kế để hoạt động tốt nhất với vi sinh vật nhóm nguy cơ 4. Vỏ bọc kín khí đảm bảo an toàn cho môi trường và người lao động khỏi mẫu vật đang được nghiên cứu.