MÁY THỬ NGHIỆM RƠI THÙNG CARTON DRK124 DRICK JINAN

Liên hệ

Máy thử nghiệm rơi thùng DRK124 bắt chước ảnh hưởng va đập rơi của gói hàng trong quá trình vận chuyển và chất hàng. Nó được sử dụng để xác định độ bền va đập và tính hợp lý có thể chỉ định của các gói (thùng hàng)

Model: DRK124 Drop Tester

Hãng: DRICK JINAN