Máy tạo Oxy tinh khiết sử dụng trong gia đình | OxyMed

Liên hệ

  • Kết cấu mạnh mẽ
  • Được thiết kế cho y tế và sử dụng tại nhà
  • Độ tinh khiết Oxy 93% ở 5 LPM
  • Dễ sử dụng, bảo trì thấp