MÁY SÀNG RUNG AS 300 | RETSCH

  • Dải đo* 20 µm – 40 mm
  • Chuyển động sàng chuyển động ném với momen động lượng
  • công suất tối đa 1 lần test: 6 kg