Máy phân tích nước đa chỉ tiêu LAQUA DS-72 Horiba

Máy phân tích nước đa chỉ tiêu để bàn LAQUA DS-72 đo các thông số:độ dẫn điện, điện trở suất, độ mặn, tổng chất rắn hòa tan (TDS) và nhiệt độ. Đây là thiết bị tuân thủ các tiêu chuẩn dược điển công nghiệp (JIS, USP, EP, JP và CP). 

Model: LAQUA DS-72

Hãng: HORIBA