Máy phân tích nhiên liệu cầm tay ZX-101SQ

Liên hệ

Máy phân tích nhiên liệu ZX-101SQ có thể phân tích được các chỉ số như:

  • Chỉ số và Số lượng Diesel Cetane
  • Tỷ lệ phần trăm điêzen sinh học
  • Tỷ lệ phần trăm etanol