Máy phân tích nguyên tố Nito Cacbon CN 802

CN 802 là máy phân tích nguyên tố Nitơ Cacbon nhanh, linh hoạt, hỗ trợ đám mây để xác định Carbon và Nitơ trên nền hữu cơ với Helium và Argon làm khí mang.

Velp Logo