Máy phân tích hình dạng hạt BeVision W1 | phân tán ướt

Liên hệ

BeVision W1 là một máy phân tích hình dạng hạt và phân tích kích thước hạt bằng hình ảnh động có độ phân giải cao. Dựa trên lý thuyết dòng chảy của vỏ bọc, máy phân tích phân bố kích thước hạt BeVision W1 có thể nắm bắt từng hạt và cung cấp dữ liệu hình ảnh chính xác. Máy phân tích hình hạt BeVision W1 là giải pháp tốt nhất cho nghiên cứu khoa học và kiểm tra chất lượng.