MÁY PHÂN TÍCH DUMAS NDA 702

Máy phân tích Dumas NDA 702 là máy phân tích nguyên tố đa năng và hỗ trợ đám mây để xác định Nitơ và Protein theo phương pháp đốt cháy Dumas. Khí mang kép: Heli và Argon.

Velp Logo