MÁY PHÂN TÍCH DUMAS NDA 701

Máy phân tích Dumas NDA 701 là thiết bị phân tích nguyên tố đa năng và hỗ trợ đám mây để xác định Nitơ và Protein theo phương pháp đốt cháy Dumas.

Velp Logo