Máy phân tích chất xơ FIWE, 3 vị trí và 6 vị trí

  • Hãng: VELP – Ý
  • Model: FIWE 3 – 3 vị trí phân tích 
  • Model: FIWE 6 – 6 vị trí phân tích
Velp Logo