Máy phân tích chất lượng nước LAQUA PC1100

Máy đo độ dẫn để bàn LAQUA EC1100, thuộc series máy phân tích chất lượng nước LAQUA 1100 từ HORIBA. Ngoài độ dẫn điện, LAQUA EC1100 còn đo đồng thời các thông số: độ mặn, TDS và Điện trở suất của nước.

Model: LAQUA EC1100

Hãng: HORIBA