Máy nghiền CryoGrinder LM200

Liên hệ

Máy nghiền CryoGrinder LM200 làm lạnh mẫu bằng nitơ lỏng và nghiền thành bột bằng một bộ tác động điều khiển từ tính. Mẫu trở nên giòn và các thành phần dễ bay hơi được bảo quản dưới nhiệt độ thấp, do đó có thể đạt được hiệu quả nghiền tốt.

Thể tích mỗi mẻ: 0.1-100g

Thời gian nghiền: 2min