Máy lắc Vortex với cảm biến IR model ZX4

Máy lắc Vortex ZX4 với tốc độ khuấy có thể điều chỉnh, liên tục hoặc với cảm biến IR độc quyền.

Velp Logo