MÁY LẮC SÀNG RUNG AS 200 BASIC

  • Dải đo: 20 µm – 25 mm
  • Biên độ: digital, 1 – 100% (0 – 3 mm)
  • Đường kính sàng phù hợp: 100 mm / 200 mm / 203 mm (8″)