MÁY KIỂM TRA TIA X ONLINE XL6500

Liên hệ

XL6500 là máy kiểm tra tia X tiêu điểm vi mô online, là thiết bị SMT online cho các linh kiện điện tử. Nó có thể được kết nối trực tiếp với dây chuyền sản xuất SMT, hoặc nó có thể được sử dụng ngoại tuyến với băng tải xếp dỡ.

Seamark Logo