Máy kiểm tra độ tan rã thuốc viên UDT Series

Liên hệ

Máy kiểm tra tan rã dòng UDT của UNited Pharmatek đi kèm với 1 đến 3 trạm thử nghiệm được điều khiển riêng với bàn phím riêng để có thể dễ dàng đặt thời gian chạy cần thiết cho mỗi trạm.