Máy kiểm tra độ cứng thuốc viên UHT series | dạng thủ công

Brand: United Pharmatek USA

Model: UHT-1