Máy kiểm tra độ bền viên nén

Liên hệ

Máy kiểm tra độ bền viên nén dòng UFT của United Pharmatek là công cụ cần thiết để phát hiện sự hòa tan của viên nén, viên nang, v.v. bao gồm các trống kép quay với tốc độ cố định 25 vòng / phút