Máy kiểm tra chất lượng nước để bàn LAQUA F-74

Máy kiểm tra chất lượng nước Laqua F-74 để bàn với màn hình hiển thị 2 kênh đo các thông số: pH, ORP,  ION, độ dẫn điện, độ mặn, điện trở suất, TDS.

Model: LAQUA F-74

Hãng: HORIBA