Máy khuấy từ gia nhiệt ARE

Máy khuấy từ gia nhiệt ARE được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu và phát triển, các phòng thí nghiệm công nghiệp và đại học trên toàn thế giới.

Model: ARE

Hãng: VELP – Italia

Velp Logo