Máy khuấy LS | tốc độ khuấy 2000 rpm, 25 lít

Máy khuấy LS có thể đạt tốc độ 2000 vòng / phút và khuấy lên đến 25 lít. Thiết bị có thể quản lý độ nhớt, với tối đa 25.000 mPa * s.
Velp Logo