Máy khuấy đũa ES | tốc độ khuấy 1300 rpm, 15 lít

Máy khuấy đũa ES có thể đạt tốc độ 1300 vòng / phút và khuấy lên đến 15 lít. Thiết bị có thể quản lý độ nhớt, với tối đa 1000 mPa * s.
Velp Logo