Máy đo FFA trong dầu mỡ cùng các chỉ tiêu khác | CRD FoodLab

0.00

Hệ thống phân tích CRD FoodLab bao gồm:

  • 1 máy ủ – đọc + bộ kit dụng cụ + thuốc thử 
  • Hãng: CRD FoodLab
  • Xuất xứ: Italia