máy đo độ nhớt sơn – coating Model KU3

Máy đo độ nhớt sơn – coating KU3 được sử dụng rộng rãi để thực hiện các phép đo độ nhớt trên sơn, chất phủ và mực theo tiêu chuẩn ASTM D562

Brookfield