Máy đo chất lượng nước để bàn LAQUA F-72

LAQUA F-72 là máy đo chất lượng nước để bàn được thiết kế và sản xuất với HORIBA – Nhật Bản. Các thông số có thể đo trên model này gồm có: đo pH, đo ORP, đo ION.

Model: LAQUA F-72

Hãng: HORIBA