máy cô quay chân không Hei-VAP

Máy cô quay chân không Hei-VAP Ultimate Control có màn hình cảm ứng 7″ để điều khiển toàn bộ hệ thống bao gồm chân không và nhiệt độ làm mát