Máy chiết lạnh COEX | Sản phẩm nên dùng với Máy phân tích xơ

Máy chiết lạnh COEX, được sản xuất bởi VELP – Ý  là dụng cụ phụ trợ khi thực hiện phân tích xơ cho mẫu mà có chất béo cao.

Velp Logo