Hệ thống định lượng Gluten ướt | ERKAYA

0.00

  • Hệ thống bao gồm: Máy rửa Gluten GW2400 + Máy ly tâm tách Gluten ướt GI2040
  • Hãng: ERKAYA – THỔ NHĨ KỲ

Cho phép đặt hàng trước

Erkaya