Hệ thống cảm biến Respirometric 6 vị trí kiểm tra rác thải nhựa

0.00

  • Hãng: VELP – Ý
  • Model: Hệ thống cảm biến Respirometric 6 vị trí 
  • cod. SA102A0166: Hệ thống cảm biến RESPIROMETRIC 6 vị trí  + databox
  • cod. SB102A0166: Hệ thống cảm biến RESPIROMETRIC 6 vị trí 
Velp Logo