Farinograph E-F | Xác định đặc tính hút nước và đặc tính lưu biến bột nhào

  • Model: Farinograph E-F
  • Hãng: ERKAYA – Thổ Nhĩ Kỳ
  • Xuất xứ máy tại Anh
Erkaya