DÂY CHUYỀN TẠO HẠT Anish Granulation Line

Dây chuyền tạo hạt Anish (Anish Granulation line) là một quy trình hoàn chỉnh liên quan đến hoạt động từng bước, trong đó sản phẩm/ đầu ra cuối cùng là các hạt nén có kích thước theo đúng yêu cầu

Logo Anish Pharma