Cốc đo độ nhớt Sheen Din53211 | loại nhúng, tiêu chuẩn DIN53211

Cốc đo độ nhớt Sheen DIN53211 bao gồm các code với đường kính lỗ chảy khác nhau: VF2071, VF2072, VF2073, VF2074, VF2075, VF2077, VF2213, VF2215, VF2216,VF2217