Bộ cảm biến đo giá trị BMP – Respirometric Sensor System 6 Maxi

  • Model: Respirmetric Sensor systems 6 Maxi
  • Code: SA10200156 – with Databox
  • Code:  SB10200156 – without Data box
  • Hãng: VELP SCIENTIFICA
  • Xuất xứ: Ý
Velp Logo