Bút đo pH pHTestr 10 | pHTestr30

Bút đo pH pHTestr 10, 20 & 30 được thiết kế độc đáo để tồn tại lâu hơn với nhiều tính năng thân thiện với người dùng hơn và yêu cầu chi phí vận hành thấp hơn.