Buồng vi khí hậu không đổi HPPeco

0.00

Buồng vi khí hậu không đổi HPPeco Hiệu quả năng lượng tối đa trong hoạt động liên tục – được thiết kế riêng cho nghiên cứu độ ổn định theo hướng dẫn của ICH, thử nghiệm độ ổn định cho mỹ phẩm và thực phẩm cũng như thử nghiệm môi trường và thử nghiệm vật liệu