Buồng ủ kỵ khí Bactron 900 SHELDON | Chứa 900 plates

Liên hệ

  • Model: BACTRON 900
  • Hãng: BACTRON – SHELDON MANUFACTURING
  • Xuất xứ: MỸ