Buồng nuôi cấy kỵ khí BACTRON300 | Đựng 300 plates

Liên hệ

  • Model: BACTRON300
  • Hãng: SHELDON MANUFACTURING
  • Xuất xứ: Mỹ