BUỒNG NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM HS100 DRICK JINAN

Liên hệ

Buồng nhiệt độ và độ ẩm không đổi HS100 mô phỏng các điều kiện môi trường khác nhau, thử nghiệm các sản phẩm và nguyên liệu khác nhau, khả năng chịu nhiệt, chống ẩm, chống khô, chịu nhiệt độ thấp

Model: HS100

Hãng: DRICK JINAN