Buồng mô phỏng môi trường kiểm soát nhiệt độ – độ ẩm | thang từ -25℃ đến 120℃

Liên hệ

  • Model:SH-CTH-800SCR1
  • Model: SH-CTH-1200SCR1
  • Hãng: SH SCIENTIFIC – Hàn Quốc
Sh Scientific