BUỒNG KIỂM TRA ĐỘ ỔN ĐỊNH MẪU

Liên hệ

Các buồng kiểm tra độ ổn định của Thermolab được thiết kế để đáp ứng, nếu không vượt quá, các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt được công nhận quốc tế. Cung cấp tất cả các điều kiện nhiệt độ và độ ẩm tương đối được quy định trong hướng dẫn ICH.

Thể tích 900 đến 1000 Lít

Xuất xứ: Thermolab – Ấn Độ