Buồng khí hậu kiểm soát nhiệt SH-CH-800U2 và SH-CH-1200U2

Liên hệ

  • Model:SH-CH-800U2: Buồng vi khí hậu 800 lít
  • Model: SH-CH-1200U2: Buồng vi khí hậu 1200 lít
  • Hãng: SH SCIENTIFIC – Hàn Quốc
Sh Scientific