Bộ phản ứng nhiệt ECO 6, Phân tích COD

Bộ phản ứng nhiệt 6 vị trí ECO 6 cho nhu cầu oxy hóa học (COD) với nhiệt độ có thể cài đặt (lên đến 200 ° C) và hẹn giờ (lên đến 199 phút).

Velp Logo