Bộ kiểm tra độ dính CC2000 | TQC SHEEN

Liên hệ

Bộ kiểm tra độ bám dính cắt ngang TQC CC1000 được sử dụng để kiểm tra độ bám dính của các lớp sơn khô trên bề mặt của chúng bằng cách thực hiện một loạt các vết cắt xuyên qua lớp phủ. Hai đường cắt song song chéo góc với nhau để được một mẫu gồm 25 hoặc 100 hình vuông giống nhau