Bể tuần hoàn lạnh kỹ thuật số bộ điều khiển SD | 7 lít, 15 lít, 20 lít, 28 lít

Liên hệ

Bể tuần hoàn lạnh kỹ thuật số với đầu điều khiển SD giúp cho quá trình kiểm soát nhiệt chính xác hơn phù hợp nhiều ứng dụng. Các thể tích gồm 7 lít, 15 lít, 20 lít, 28 lít được biết đến với tính dễ sử dụng và cải tiến hữu ích.

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Logo Polyscience