Bể ổn nhiệt 5 lít kỹ thuật số Polyscience

Liên hệ

  • Bồn ổn nhiệt kỹ thuật số, 5L
  • Phạm vi nhiệt độ làm việc ° C
  • Môi trường xung quanh + 5 ° đến 100 °
  • Nhiệt độ ổn định ° C ± 0,1 °
Logo Polyscience